Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 17-03-2023

tranchithan
tranchithan

Tôm thẻ (100con/kg) tại ao

101.000đ Sóc Trăng
ao bạt đáy dâp đá xem màu xanh
tranchithan

Tôm thẻ (80con/kg) tại ao

110.000đ Sóc Trăng
ao bạt đáy dâp đá xem màu xanh
tranchithan

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

132.000đ Sóc Trăng
ao bạt đáy dâp đá xem màu xanh
tranchithan

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

135.000đ Sóc Trăng
ao bạt đáy dâp đá xem màu xanh

Cập nhật ngày 15-03-2023

Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Cá rô phi (tại ao)

31.000đ 10.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Cá thát lát còm

94.000đ 2.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac