Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 08-02-2023

phtuyet
phtuyet

Cập nhật ngày 06-02-2023

TrieuMinh

Cá tra tại ao

30.000đ Vĩnh Long
Size 800-900; 1200- 1400
vnthuy

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

137.000đ Bến Tre
oxy luộc đỏ kiểm kháng sinh
triantran
triantran
Phunglua
Phunglua
Phunglua
Chinghiaa

Cập nhật ngày 05-02-2023

Tepbac
Tepbac
Tepbac