Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 15-04-2024

lediencm
lediencm
lediencm
tinh767
tinh767
tinh767
duykhanhcm
duykhanhcm
duykhanhcm
TheHung
TheHung
TheHung
nambt
nambt
nambt
Tepbac
Tepbac

Tôm sú 30 con (ao)

165.000đ 10.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac