Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 15-03-2023

Tepbac

Tôm sú 40 con (ao)

220.000đ 10.000
Tepbac
Tepbac
duykhanhcm
duykhanhcm
duykhanhcm

Cập nhật ngày 14-03-2023

minthang
minthang
minthang
minthang
minthang
minthang
minthang
phongnha
phongnha

Tôm thẻ (80con/kg) tại ao

112.000đ Sóc Trăng
ao bạt đập đá