Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 05-02-2024

Tepbac
Tepbac
Tepbac
lediencm

Tôm thẻ (100con/kg) tại ao

91.000đ Cà Mau
oxy hàng màu xanh TQ`
lediencm
lediencm
Dangminhnhat
Dangminhnhat
Dangminhnhat
Tepbac

Cua thịt

300.000đ
Tepbac

Cua gạch

950.000đ 100.000

Cập nhật ngày 01-02-2024

duykhanhcm
duykhanhcm
duykhanhcm
phtuyet
phtuyet
phtuyet
Letoan313