Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 20-05-2024

Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Cá tra tại ao

26.500đ 500
Tepbac
Tepbac

Ếch (tại trại)

47.000đ 1.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Tôm sú 30 con (ao)

170.000đ 15.000
Tepbac

Tôm sú 40 con (ao)

140.000đ 45.000

Cập nhật ngày 17-05-2024

Cập nhật ngày 16-05-2024

Tepbac
Tepbac

Cá rô phi (tại ao)

33.000đ 87.000