Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 25-01-2024

Tepbac
Tepbac
Tepbac

Cá tra tại ao

26.000đ 500
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Cập nhật ngày 24-01-2024

thubavc

Tôm thẻ (100con/kg) tại ao

92.000đ Sóc Trăng
Màu xanh ao bạt đáy
thubavc

Tôm thẻ (80con/kg) tại ao

99.000đ Sóc Trăng
Oxy luộc đỏ, kks
thubavc

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

118.000đ Sóc Trăng
Oxy luộc đỏ, kks
vuongbl

Tôm thẻ (100con/kg) tại ao

92.000đ Bạc Liêu
Bắt màu xanh, ao bạt đáy
vuongbl

Tôm thẻ (80con/kg) tại ao

100.000đ Bạc Liêu
Mua đá, kiểm kháng sinh
vuongbl

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

109.000đ Bạc Liêu
Mua đá, kiểm kháng sinh
Minthai
Minthai
Minthai
Minthai
nhattruong
nhattruong
nhattruong

Cập nhật ngày 22-01-2024

Dangminhnhat
Dangminhnhat