biofloc

Bổ sung mật rỉ đường trong ương nuôi ấu trùng tôm sú
Bổ sung mật rỉ đường trong ương nuôi ấu trùng tôm sú
Nghiên cứu nhằm tìm ra thời điểm bổ sung carbohydrate từ rỉ đường thích hợp nhất lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu...
26 T.10
Vai trò quercetin trong nuôi trồng thủy sản
Vai trò quercetin trong nuôi trồng thủy sản
Một báo cáo mới đây cho thấy xu hướng và tiềm năng của việc sử dụng sắc tố thực vật trong nuôi trồng thủy sản.
25 T.09
Độ mặn trong công nghệ biofloc nuôi tôm thẻ chân trắng
Độ mặn trong công nghệ biofloc nuôi tôm thẻ chân trắng
Mục đích của nghiên cứu này là so sánh độ mặn trong các hệ thông biofloc nuôi tôm thẻ chân trắng nhằm tìm ra độ mặn...
21 T.09
Vai trò của ánh sáng trong hệ thống nuôi tôm biofloc
Vai trò của ánh sáng trong hệ thống nuôi tôm biofloc
Nghiên cứu Wellica Gomes dos Reis và cộng sự đã đánh giá hiệu quả hoạt động của các hệ thống biofloc nuôi tôm thẻ chân...
20 T.09
Nghệ An: Hiệu quả của mô hình nuôi tôm theo công nghệ Semi Biofloc
Nghệ An: Hiệu quả của mô hình nuôi tôm theo công nghệ Semi Biofloc
Năm 2018, Trung tâm khuyến nông Nghệ An được bố trí nguồn để triển khai 2 mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh...
07 T.08
Nghiệm thu mô hình nuôi tôm thẻ theo công nghệ Biofloc
Nghiệm thu mô hình nuôi tôm thẻ theo công nghệ Biofloc
Ngày 22/6, Trung tâm Khuyến nông Nghệ An phối hợp với Khuyến nông Quỳnh Lưu tổ chức hội thảo đầu bờ và nghiệm thu mô...
23 T.06
Giảm chi phí cho nuôi tôm công nghệ biofloc bằng thức ăn rẻ tiền hơn
Giảm chi phí cho nuôi tôm công nghệ biofloc bằng thức ăn rẻ tiền hơn
Các nhà nghiên cứu của Mỹ và Trung Quốc cho thấy việc sử dụng thức ăn rẻ hơn với tỉ lệ C/N hợp lý vừa có thể thúc đẩy...
12 T.06
Quảng Ninh phát triển nuôi tôm theo công nghệ semi biofloc
Quảng Ninh phát triển nuôi tôm theo công nghệ semi biofloc
Với mục tiêu đưa nghề nuôi tôm tỉnh Quảng Ninh theo hướng chủ lực, hình thành vùng nuôi tập trung, phát triển bền vững,...
12 T.06
Điển hình nuôi tôm siêu thâm canh trong hồ tròn nổi
Điển hình nuôi tôm siêu thâm canh trong hồ tròn nổi
Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh trong hồ nổi theo công nghệ biofloc của công ty TNHH Một thành viên Long Mạnh tại ấp...
17 T.05
Cần Giờ chuyển mình với mô hình nuôi tôm công nghệ cao
Cần Giờ chuyển mình với mô hình nuôi tôm công nghệ cao
Cần Giờ là địa phương đi đầu trong chuyển dịch cơ cấu sản xuất của TP từ cây lúa độc canh và độc vụ sang nuôi tôm nước...
14 T.05
Ảnh hưởng của tỉ lệ C/N đến tăng trưởng cá trong các hệ thống biofloc
Ảnh hưởng của tỉ lệ C/N đến tăng trưởng cá trong các hệ thống biofloc
Nghiên cứu mới đây cho thấy khi điều chỉnh tỷ lệ C/N một cách hợp lý sẽ kích thích các hoạt động miễn dịch và chống...
07 T.05