biofloc

Lựa chọn chất nền biofloc: Rong biển hay bột bắp?
Lựa chọn chất nền biofloc: Rong biển hay bột bắp?
Các nhà khoa học ở Mexico đã đánh giá tảo bẹ và bột bắp như là nguồn nguyên liệu sử dụng làm chất nền trong hệ thống bio
23 T.10
Nắm vững biến số để quản lí chất lượng nước trong hệ thống RAS
Nắm vững biến số để quản lí chất lượng nước trong hệ thống RAS
Nắm vững bản chất và mối quan hệ giữa các yếu tố nhạy cảm để quản lí chất lượng nước trong hệ thống RAS một cách hiệu qu
29 T.09
5 mô hình nuôi tôm tiên tiến khả thi hiện nay
5 mô hình nuôi tôm tiên tiến khả thi hiện nay
Giới thiệu 5 mô hình nuôi tôm tiến có tính khả thi trong thực tế sản xuất hiện nay.
17 T.08
Quảng Trị: Nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh 3 giai đoạn
Quảng Trị: Nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh 3 giai đoạn
Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị vừa chuyển giao mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh 3 giai đoạn theo công ngh
26 T.05
Nuôi tôm không kháng sinh ở Khánh Hòa
Nuôi tôm không kháng sinh ở Khánh Hòa
Nuôi tôm thẻ an toàn sinh học, không sử dụng thuốc kháng sinh là hướng đi mới của người nuôi tại Khánh Hòa.
20 T.04
Ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đến tôm thẻ chân trắng nuôi biofloc
Ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đến tôm thẻ chân trắng nuôi biofloc
Cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến kích cỡ và tốc độ sinh trưởng của tôm thẻ chân trắng nuôi theo công nghệ biofloc
03 T.02
Cho cá ăn men bia?
Cho cá ăn men bia?
Nghiên cứu cho thấy nuôi cá rô phi bằng men bia và trong môi trường biofloc đem lại hiệu quả tăng trưởng đáng kể.
09 T.01
Nuôi tôm công nghệ Semi Biofloc: Lãi lớn và an toàn
Nuôi tôm công nghệ Semi Biofloc: Lãi lớn và an toàn
Để nuôi tôm nước lợ bền vững, thời gian qua tỉnh Khánh Hòa đã đẩy mạnh, cũng như khuyến khích người nuôi áp dụng công ng
10 T.12
Nguồn Carbohydrate khác nhau ảnh hưởng thế nào đến tôm thẻ chân trắng?
Nguồn Carbohydrate khác nhau ảnh hưởng thế nào đến tôm thẻ chân trắng?
Các nguồn carbon hữu cơ khác nhau sử dụng trong hệ thống biofloc tác động thế nào kích thích tăng trưởng và tăng cường m
06 T.12
Nuôi kết hợp cá đối cải thiện tăng trưởng tôm thẻ chân trắng
Nuôi kết hợp cá đối cải thiện tăng trưởng tôm thẻ chân trắng
Một nghiên cứu mới đây cho thấy nuôi kết hợp cá đối có thể cải thiện tăng trưởng của tôm thẻ chân trắng trong hệ thống B
06 T.11
Phát triển công nghệ mới thay thế Biofloc
Phát triển công nghệ mới thay thế Biofloc
Công nghệ mới giúp tăng tỷ lệ sống của tôm trong các hệ thống nuôi trồng thủy sản tuần hoàn (RAS) so với công nghệ biofl
31 T.10