Vùng nuôi tôm Ấn Độ đối mặt với chi phí tăng cao hơn thảm họa EMS

Có nhiều báo cáo về việc bùng nổ diện tích nuôi tôm ở Ấn Độ, điển hình là khu vực Tamil Nadu, theo tin từ tờ Shrimp News.

Thủy sản xuất khẩu gặp khó đầu năm

Mức sụt giảm kim ngạch tới 25,6% so với cùng kỳ được doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản lý giải do nguồn nguyên liệu khan hiếm, các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc chưa khởi động.

Phú Yên: Kết quả mô hình nuôi cá rô đầu vuông thương phẩm

Năm 2014, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Phú Yên phối hợp với Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư huyện Tây Hòa triển khai thực hiện mô hình nuôi cá rô đầu vuông thương phẩm trong ao với quy mô 115.000 con cá giống tại 4 xã trên địa bàn huyện Tây Hòa.

Trà Vinh: Khai thác và nuôi trồng thủy sản tiếp tục phát triển ổn định

Trong phát triển kinh tế biển ở Trà Vinh chủ yếu tập trung vào 03 lĩnh vực: khai thác hải sản, nuôi trồng thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá. Năm 2014, nhìn chung sản lượng của 02 lĩnh vực khai thác và nuôi trồng thủy sản tiếp tục phát triển và ổn định. Tổng sản lượng thủy sản 177.900 tấn (đạt 103,06% kế hoạch), tăng 23.368 tấn so với năm 2013, trong đó, sản lượng nuôi 99.550 tấn, tăng 18.284 tấn (đạt 102,79% kế hoạch), sản lượng khai thác 78.390 tấn, tăng 5.083 tấn (đạt 103,42% kế hoạch). Đây là điều kiện thuận lợi để năm 2015 tiếp tục phát huy kết quả đạt được và tận dụng, khai thác có hiệu quả tiềm năng kinh tế biển.

  • ao nuoi thich hop cho tom the chan trang chào các anh chị bà con nuôi tôm em tên là đức anh.em chuẩn bị làm ao nuôi khoảng 1500-2000 dùng để nuôi tôm thẻ.em muốn biết cần điều kiện gì khi làm áo không? 
  • Bệnh phân trắng trên tôm Mật độ nuôi tôm cao để chạy theo sản lượng đã dẫn đến hàm lượng hữu cơ tích lũy trong ao nuôi ngày càng cao. Điều này đã làm cho môi trường nước trong ao bị ô nhiễm nghiêm trọng,...
  • Đường ruột tôm bị đứt khúc Bạn Phạm Liệt hỏi: Tôm mình 72 ngày 80 con/kg, khi mình cho ăn được 30 phút kiểm tra thấy tụy và ruột thức ăn đầy đủ, nhưng khi cho ăn được 1h30 phút kiểm tra thì thấy ruột bị đức...
Thăm dò
18

Thời tiết trong tuần