giá cả các loại cá

Giá các loài thủy sản trong tuần qua không thay đổi, riêng đối với giá cá tra thương phẩm và cá tra giống có sự thay đổi so với tuần trước

Licin garlic
Tinh dầu tỏi ANBINH
Acimin
Đạm dịch trùn quế ANBINH
NEXT ENHANCE® 150 Premix
Tinh dầu thiết yếu tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh trong gan... Vinhthinh Biostadt
MERA ™ BAC W
Vi sinh tác động kép: xử lý ô nhiễm và ức chế vi khuẩn gây... Vinhthinh Biostadt