Địa chỉ “đỏ” ở ngã ba Hạc

Một ngày cuối hạ 2014, chúng tôi về thành phố ngã ba sông (Việt Trì, Phú Thọ) để chung vui với ông Dương Văn Hiểu - hội viên ND phường Bạch Hạc, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty TNHH Hà Vân.

Cách phòng chống bệnh đốm trắng trên tôm biển

Theo kết quả quan trắc môi trường của Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Bến Tre, từ tháng 6-2014 đến nay, ở hầu hết các điểm thu mẫu giáp xác ngoài kênh rạch tự nhiên trên địa bàn Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú đều phát hiện nhiễm mầm bệnh đốm trắng với tần suất ngày càng cao, đặc biệt là bệnh đốm trắng (WSSV). Để hạn chế dịch bệnh đốm trắng xảy ra trên tôm biển nuôi trong mùa mưa, người nuôi tôm cần lưu ý một số nội dung sau:

Ngân hàng đi bán cá, nuôi tôm

Theo thông thường, những hộ nuôi tôm, cá vay vốn sản xuất, sau khi thu hoạch sẽ thu tiền trả cho ngân hàng. Ở thời điểm này, nhiều ngân hàng - chủ nợ phải đi “bán cá, nuôi tôm”…

Cần sớm khắc phục những tồn tại, khó khăn trong phát triển thuỷ sản

8 tháng năm 2014, tổng sản lượng thuỷ sản của toàn tỉnh Quảng Ninh đạt trên 59.000 tấn (nuôi trồng đạt trên 20.000 tấn, khai thác đạt gần 39.000 tấn), kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản đạt trên 7,5 triệu USD. Những con số trên đã cho thấy sản lượng thuỷ sản của tỉnh không ngừng tăng trưởng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Ngành thuỷ sản đã góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; tạo những mô hình sản xuất mới cho nông dân địa phương học tập; xoá đói giảm nghèo.

Thăm dò
17

Thời tiết trong tuần