Giá Tôm sú 40 con (ao)

140.000 đồng/kg

Tôm sú 40 con (ao) giá 140.000 đồng/kg cập nhật ngày 23-05-2023, đồng so với lần trước.

Tôm sú hôm nay giá 140.000 đồng/kg loại Tôm sú 40 con (ao) ghi nhận từ ngày 27-05-2023 bởi minthang tại khu vực Trà Vinh.

Oxy
Tôm sú 40 con (ao)

Biểu đồ thống kê giá Tôm sú 40 con (ao) theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Tôm sú 40 con (ao)

27/05/2023 140.000 đ minthang Trà Vinh Oxy
23/05/2023 140.000 đ hahuynhcairang
23/05/2023 140.000 đ Letoan313 Bạc Liêu oxy
23/05/2023 140.000 đ Minthai Trà Vinh oxy
20/05/2023 140.000 đ 10.000 hahuynhcairang
20/05/2023 140.000 đ phtuyet Trà Vinh
16/05/2023 150.000 đ hahuynhcairang
15/05/2023 150.000 đ phtuyet Trà Vinh oxy
12/05/2023 150.000 đ 20.000 hahuynhcairang
12/05/2023 112.000 đ minthang Trà Vinh
28/04/2023 160.000 đ hangtravinh Trà Vinh oxy
27/04/2023 170.000 đ 10.000 hahuynhcairang
27/04/2023 170.000 đ Dangminhnhat Sóc Trăng oxy
26/04/2023 180.000 đ 10.000 hahuynhcairang
21/04/2023 170.000 đ 10.000 hahuynhcairang
19/04/2023 180.000 đ 10.000 hahuynhcairang
19/04/2023 170.000 đ khoatuan Bạc Liêu oxy
19/04/2023 180.000 đ thubavc Sóc Trăng oxy
17/04/2023 170.000 đ 10.000 hahuynhcairang
17/04/2023 170.000 đ phongnha Sóc Trăng oxy
14/04/2023 180.000 đ 10.000 hahuynhcairang
10/04/2023 180.000 đ duykhanhcm Cà Mau oxy
10/04/2023 180.000 đ hangtravinh Trà Vinh oxy
09/04/2023 170.000 đ phtuyet Trà Vinh oxy
09/04/2023 170.000 đ hoangdu Bạc Liêu oxy
05/04/2023 170.000 đ 10.000 hahuynhcairang
05/04/2023 170.000 đ Longdinh Bạc Liêu oxy
02/04/2023 180.000 đ Ktatinh Bạc Liêu Oxy
02/04/2023 180.000 đ hahuynhcairang
31/03/2023 180.000 đ 20.000 hahuynhcairang
31/03/2023 180.000 đ Letoan313 Bạc Liêu Oxy
30/03/2023 180.000 đ phtuyet Trà Vinh oxy
24/03/2023 200.000 đ 10.000 hahuynhcairang
24/03/2023 200.000 đ phtuyet Trà Vinh oxy
17/03/2023 210.000 đ 10.000 hahuynhcairang
17/03/2023 220.000 đ Binhminh Cà Mau Oxy
15/03/2023 220.000 đ 10.000 hahuynhcairang
14/03/2023 230.000 đ minthang Trà Vinh oxy
13/03/2023 220.000 đ phtuyet Trà Vinh oxy
13/03/2023 210.000 đ triantran Cà Mau giống moana
13/03/2023 220.000 đ triantran Cà Mau giống thường
09/03/2023 210.000 đ hahuynhcairang
09/03/2023 210.000 đ 5deptv Trà Vinh oxy
08/03/2023 210.000 đ 10.000 hahuynhcairang
08/03/2023 210.000 đ hangtravinh Trà Vinh oxy
05/03/2023 210.000 đ phtuyet Trà Vinh oxy. Ưu tiên ao đất
05/03/2023 210.000 đ hoangdu Bạc Liêu oxy
03/03/2023 200.000 đ hahuynhcairang
27/02/2023 200.000 đ hahuynhcairang
26/02/2023 200.000 đ phtuyet Trà Vinh oxy
24/02/2023 200.000 đ hahuynhcairang
22/02/2023 200.000 đ 10.000 hahuynhcairang
14/02/2023 190.000 đ 10.000 hahuynhcairang
08/02/2023 180.000 đ 10.000 hahuynhcairang
05/02/2023 190.000 đ 10.000 hahuynhcairang
02/02/2023 180.000 đ 10.000 hahuynhcairang
24/01/2023 190.000 đ hahuynhcairang
15/01/2023 190.000 đ 10.000 hahuynhcairang
11/01/2023 200.000 đ hahuynhcairang
10/01/2023 200.000 đ 20.000 hahuynhcairang

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!